Λύθηκε το μυστήριο σχετικά με το τι γίνεται η ελαιοκανθάλη όταν εισέρχεται στον οργανισμό μας!

Μια πολύ σημαντική ανακάλυψη μας για το ελαιολαδο δημοσιεύτηκε σήμερα σε ένα από τα καλύτερα διεθνή περιοδικά στο χώρο της φαρμακολογίας!
Λύθηκε το μυστήριο σχετικά με το τι γίνεται η ελαιοκανθάλη όταν εισέρχεται στον οργανισμό μας!
Μετατρέπεται σε μια δραστική μορφή η οποία μπορεί να φτάσει ταχύτατα ακόμα και στον εγκέφαλο!!!
A very important discovery of our research team about olive oil was published today in one of the best international journals in the field of pharmacology!
The mystery about what happens to Oleocanthal when it enters our body is solved!
It transforms into an active form which can quickly reach even the brain !!!