Πρόσφατες ερευνητικές μελέτες που υποστηρίζει οικονομικά το WOCH