Πρόσφατες ερευνητικές μελέτες που υποστηρίζει οικονομικά το WOCH

  • Κλινική μελέτη σε ασθενείς με λευχαιμία

  • Κλινική μελέτη σε ανθρώπους με alzheimer

  • Κλινική μελέτη σε ανθρώπους με πολλαπλή σκλήρυνση

  • Μελέτη στον καρκίνο δέρματος/ελαιόλαδο

  • Μελέτη για τον διαβήτη/ελαιόλαδο

  • Κλινική μελέτη σε ανθρώπους για την χοληστερίνη

  • Μελέτη με ελαιόλαδο σε αθλητές για αύξηση της αντοχής τους