Πρόσφατες ερευνητικές μελέτες που υποστηρίζει οικονομικά το WOCH

  • Κλινική μελέτη σε ασθενείς με λευχαιμία. Υποστηρίζεται από το “THE GOVERNOR”

  • Κλινική μελέτη σε ανθρώπους με alzheimer. Υποστηρίζεται από “YIANNIS”

  • Κλινική μελέτη σε ανθρώπους με πολλαπλή σκλήρυνση. Υποστηρίζεται από “OLIAMA”

  • Μελέτη στον καρκίνο δέρματος/ελαιόλαδο. 

  • Μελέτη για τον διαβήτη/ελαιόλαδο. Υποστηρίζεται από “LIVA OLIVE GROVES”

  • Κλινική μελέτη σε ανθρώπους για την χοληστερίνη. Υποστηρίζεται από “SAKELLAROPOULOS FARMS”

  • Μελέτη με ελαιόλαδο σε αθλητές για αύξηση της αντοχής τους. Υποστηρίζεται από “Berkeley Olive Groves”  και “Constantin Potou Group of Companies”