Μελέτες

Πρόσφατες ερευνητικές μελέτες που υποστηρίζει οικονομικά το WOCH

  • Κλινική μελέτη σε ασθενείς με λευχαιμία

  • Κλινική μελέτη σε ανθρώπους με alzheimer

  • Κλινική μελέτη σε ανθρώπους με πολλαπλή σκλήρυνση

  • Μελέτη στον καρκίνο δέρματος/ελαιόλαδο

  • Μελέτη για τον διαβήτη/ελαιόλαδο

  • Κλινική μελέτη σε ανθρώπους για την χοληστερίνη

  • Μελέτη με ελαιόλαδο σε αθλητές για αύξηση της αντοχής τους

World olive Center logo

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!