Κατά την περίοδο των διακοπών δεν θα εκτελούνται παραγγελίες. Από 01/08 έως 31/08. Απόρριψη

Μνημόνιο συνεργασίας με το κέντρο ελιάς του UC Davis

Το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία ανακοινώνει ότι έχει συμφωνήσει για ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας – Davis Olive. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να συνδυαστούν οι προσπάθειες για την επιστημονική απόδειξη των οφελών για την υγεία του φαινολικού ελαιολάδου.