Οι ευεργετικές ιδιότητες του υψηλά φαινολικού ελαιολάδου

-Μελέτες που έχουν υποστηριχθεί από το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία.
Μαγιάτης_ελαιόλαδο_2022

Μελέτες που έχουν υποστηριχθεί από το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία.

Παρουσίαση των ευεργετικών ιδιοτήτων του υψηλά φαινολικού ελαιολάδου και των μελετών που έχουν υποστηριχθεί οικονομικά από το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία.