ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
2Β. ΕΛΑΙΩΝΕΣ
3Γ. ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ