Φόρμα καταχώρισης Βραβευμένου Ελαιόλαδου

Παρακαλώ πριν καταχωρίσετε τα στοιχεία σας, δείτε τον τρόπο που παρουσιάζονται τα βραβευμένα ελαιόλαδα στην ιστοσελίδα μας, πατώντας παρακάτω στο «Ενεργές Καταχωρίσεις».

   Ενεργές Καταχωρίσεις   

Εν συνεχεία, συμπληρώστε τα πεδία στην παρακάτω φόρμα.


Παρακαλω συμπληρώστε την φόρμα - Please fill in the form

Παρακαλω συμπληρώστε την φόρμα και στις 2 γλώσσες Ελληνικά / Αγγλικά  

Please fill in the form in both languages ​​Greek / English
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 6 files.

1 - 5  φωτογραφίες σχετικές με το ελαιόλαδο + το λογότυπο εταιρίας σας

   Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων .jpg .png       Συνολικού μέγεθος των φωτογραφιών σας 2 MB      


1 - 5 photos related to olive oil + your company logo

Permitted file types .jpg .png      2 MB      

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορετέ να βρείτε  γεωγραφικό πλάτος και μήκος που βρίσκετε ο κεντρικός σας ελαιώνας / In the following link you can find the latitude and longitude of your central olive grove.


     www.latlong.net/     - Αντιγράψτε τα στοιχεία και επικολλήστε τα εδώ - Copy the details and paste them here