105.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΟΥΑΛΕΝΙΟΥ

20.00 40.00  +Φ.Π.Α. / VAT

FAST TRACK ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ ΑΡΙΣΤΟΜΕΤΡΟ

60.00 120.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

Υπηρεσίες

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

80.00 160.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

Υπηρεσίες

ΕΞΕΤΑΣΗ DNA

600.00 1,200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΕΞΕΤΑΣΗ DNA

160.00 320.00  +Φ.Π.Α. / VAT

PREDICTION ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

105.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΙΩΝ

105.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΙΩΝ

140.00 280.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΑΝΑΛ. ΥΠΟΛΟΙΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

60.00 120.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ – Κ