Ανακοίνωση υποτροφιών με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη. Καταληκτική ημερομηνία 15 Απριλίου

Ανακοίνωση υποτροφιών με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη. Καταληκτική ημερομηνία 15 Απριλίου

Το Παγκόσμιο κέντρο ελιάς για την υγεία με την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη ανακοινώνει δύο ετήσιες υποτροφίες. Υποψήφιοι διδάκτορες από την Ελλάδα ή την Κύπρο μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 15 Απριλίου 2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στην επιστημονική επιτροπή του κέντρου το λεπτομερές βιογραφικό τους και μια περιγραφή της ερευνητικής τους πρότασης σχετικά με το ελαιόλαδο και την υγεία. Η Επιτροπή θα ανακοινώσει τους αποδέκτες των δύο υποτροφιών κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Olympia, στις 12 Μαΐου 2019. Το ετήσιο ποσό της υποτροφιών είναι 11.000 ευρώ για κάθε υποψήφιο διδάκτορα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το WOCH στο info@worldolivecenter.com

Olympia awards 2019. Ceremony date announcement

Olympia awards 2019. Ceremony date announcement

The Olympia Health and Nutrition Awards 2019 ceremony date is the 12th of May 2019. The ceremony will take place at the Old parliament building in Athens. The ceremony will be combined with scientific announcements of recent results of the ongoing experimental and clinical trials with high phenolic olive oil.

Olive oil samples for participation in the Olympia competition are accepted until 29 March 2019.  

World olive Center logo

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!