100.00 200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

SQUALENE MEASUREMENT

15.00 30.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ARISTOMETRO FAST TRACK ANALYSIS

50.00 150.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

70.00 130.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Service Taste evaluation

Services

DNA analysis

500.00 800.00  +Φ.Π.Α. / VAT

DNA analysis

150.00 250.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Prediction for olive fruits

100.00 200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Phenol content for olive leaves

100.00 200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Phenol content for olive fruits

130.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Pesticides residues

50.00 150.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Acidity – Peroxides – K indexv

100.00 200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Phenol content of olive oil for health claim