Δωρεά από την OLEA TRUE

Είμαστε υπερήφανοι που ανακοινώνουμε μια δωρεά 10.000 $ από την OLEA TRUE (ΗΠΑ) για την υποστήριξη κλινικών δοκιμών με υψηλό φαινολικό ελαιόλαδο.