Δείτε την λίστα

<εν Ψυχρώ>

Κρητικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο , ανωτέρας κατηγορίας από παραδοσιακά καλλιεργούμενους ελαιώνες της περιοχής του Ηρακλείου στον εύφορο κάμπο της Μεσσαράς . Ποικιλία κορωνέικη. Εξαγωγή <εν Ψυχρώ> . Ελαιόλαδο με υψηλή συγκέντρωση φαινολικών ενώσεων, με ιδιαίτερη γεύση και χαμηλή οξύτητα !

Δείτε την λίστα

E-LA-WON

3.500 years tradition from the Greek land! Olive oil. The liquid gold. The precious natural juice. Clear, pure, rich taste from just one drop… we re-Discover Mycenaean olive oil. Nature’s secrets in a bottle. Unleashing the power of well kept treasures from the Greek tradition can be a feast for our senses.