50.00 150.00 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

Υπηρεσίες

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

70.00 130.00 

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

Υπηρεσίες

ΕΞΕΤΑΣΗ DNA

500.00 800.00 

ΕΞΕΤΑΣΗ DNA

150.00 250.00 

PREDICTION ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

100.00 200.00 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΙΩΝ

100.00 200.00 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΙΩΝ

130.00 210.00 

ΑΝΑΛ. ΥΠΟΛΟΙΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

50.00 150.00 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ – Κ

100.00 200.00 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ