100.00 200.00  χωρίς φ.π.α. 24%

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΟΥΑΛΕΝΙΟΥ

15.00 30.00  χωρίς φ.π.α. 24%

FAST TRACK ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ ΑΡΙΣΤΟΜΕΤΡΟ

50.00 150.00  χωρίς φ.π.α. 24%

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

Υπηρεσίες

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

70.00 130.00  χωρίς φ.π.α. 24%

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

Υπηρεσίες

ΕΞΕΤΑΣΗ DNA

500.00 800.00  χωρίς φ.π.α. 24%

ΕΞΕΤΑΣΗ DNA

150.00 250.00  χωρίς φ.π.α. 24%

PREDICTION ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

100.00 200.00  χωρίς φ.π.α. 24%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΙΩΝ

100.00 200.00  χωρίς φ.π.α. 24%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΙΩΝ

130.00 210.00  χωρίς φ.π.α. 24%

ΑΝΑΛ. ΥΠΟΛΟΙΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

50.00 150.00  χωρίς φ.π.α. 24%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ – Κ

100.00 200.00  χωρίς φ.π.α. 24%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ