100.00 200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΟΥΑΛΕΝΙΟΥ

15.00 30.00  +Φ.Π.Α. / VAT

FAST TRACK ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ ΑΡΙΣΤΟΜΕΤΡΟ

50.00 150.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

Υπηρεσίες

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

70.00 130.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

Υπηρεσίες

ΕΞΕΤΑΣΗ DNA

500.00 800.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΕΞΕΤΑΣΗ DNA

150.00 250.00  +Φ.Π.Α. / VAT

PREDICTION ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

100.00 200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΙΩΝ

100.00 200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΙΩΝ

130.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΑΝΑΛ. ΥΠΟΛΟΙΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

50.00 150.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ – Κ

100.00 200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ