105.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

50.00 100.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ & Κ

60.00 120.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ

140.00 280.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΑΝΑΛ. ΥΠΟΛΟΙΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

105.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΙΩΝ

105.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΙΩΝ

160.00 320.00  +Φ.Π.Α. / VAT

PREDICTION ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Υπηρεσίες

ΕΞΕΤΑΣΗ DNA

600.00 1,200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΕΞΕΤΑΣΗ DNA

105.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΟΥΑΛΕΝΙΟΥ

Υπηρεσίες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΗΡΩΝ

75.00 150.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Ανάλυση κηρών

105.00 210.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Ανάλυση πλαστικοποιητών

73.00 146.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Αναλυση βιταμινης Ε

Υπηρεσίες

ΑΝΑΛΥΣΗ PHOSMET

65.00 130.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Ανάλυση phosmet

80.00 160.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Ανάλυση γευσιγνωσίας ελαιολάδου

10.00 20.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Ανάλυση οξύτητας

15.00 30.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Ανάλυση υπεροξειδίων

25.00 50.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Ανάλυση δεικτών Κ

100.00 200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Προσδιορισμός φθαλικών εστέρων ελαιολάδου

120.00 240.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Υπολ. Ορυκτελαίων

20.00 40.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Fast Track Ανάλυση Φαινολών με Aristometro

Υπηρεσίες

ARISTOLEO KIT MAX (10 τμχ)

125.00 250.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Aristoleo Kit Max (10 τμχ)

Υπηρεσίες

ARISTOLEO KIT MIN (5 τμχ)

70.00 140.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Aristoleo Kit Min (5 τμχ)

600.00 1,200.00  +Φ.Π.Α. / VAT

Scientific opinion - 'Eκθεση ανάλυσης