Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ποικιλία Κορωνέικη – ΤΣΩNΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο πλούσιο σε φαινόλες,789mg/Kg σύμφωνα με την από14/1/21 αρ . πρωτ.2021C00723 ανάλυση
του φαρμακευτικού τμήματος του Ε.Κ.Π.Α.
Αποκλειστικά από ποικιλία Κορωνέικη που παράγεται στο Ακριτοχώρι Μεσσηνίας.