Υψηλά Φαινολικό Βιολογικό Ελαιόλαδο Κτήματος Μελισσινού

Υψηλά φαινολικό βιολογικό ελαιόλαδο.

Silver 2015 NYIOOC, Silver 2016 LAIOOC, Gold 2017 NYIOOC, Silver 2018, Silver 2019, Gold 2020 at Olympia Health & Nutrition Awards