<εν Ψυχρώ>

Κρητικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο , ανωτέρας κατηγορίας από παραδοσιακά καλλιεργούμενους ελαιώνες της περιοχής του Ηρακλείου στον εύφορο κάμπο της Μεσσαράς . Ποικιλία κορωνέικη. Εξαγωγή <εν Ψυχρώ> . Ελαιόλαδο με υψηλή συγκέντρωση φαινολικών ενώσεων, με ιδιαίτερη γεύση και χαμηλή οξύτητα !