Τα αποτελέσματα των ετήσιων υποτροφιών

Το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την υγεία ανακοινώνει τους νικητές των ετήσιων υποτροφιών που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Λεβέντη Αίμηλα Ρηγάκου (Ελλάδα) Χριστιάνα Χριστοδούλου (Κύπρος) και LIVA SA Μαρία-Ευανθία Κάτσα