Ο σκοπός μας

 
Σκοπός του Παγκόσμιου Κέντρου Ελιάς για την Υγεία

Η αποστολή του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία είναι να ανυψώσει οικονομικά όλο τον κλάδο ελιάς και ελαιόλαδου στην Ελλάδα και διεθνώς μέσω πιστοποίησης, έρευνας και εκπαίδευσης σχετικά με τα οφέλη των προϊόντων της ελιάς για την υγεία.

Στους σκοπούς του οργανισμού περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:

  • Η πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών (πρωτογενών και εφαρμοσμένων).
  • Η πραγματοποίηση αναλύσεων ελαιόλαδου, παραγόμενου σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου και η πιστοποίησή του σε σχέση με τους ισχυρισμούς υγείας.
  • Η έρευνα και η παραγωγή προτύπων στη τεχνολογία του ελαιόλαδου.
  • Η ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού για τις θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιόλαδου.
  • Η ανάληψη διαχείρισης ως φορέας υλοποίησης κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και την ανάδειξη των θεραπευτικών ιδιοτήτων του ελαιόλαδου.
  • Η ανάπτυξη μεθόδων καλλιέργειας και παραγωγής ελαιόλαδου για τη μεγιστοποίηση των θεραπευτικών ιδιοτήτων του ελαιόλαδου και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης παραγωγών, φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα κλπ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε σχέση με τις νέες αυτές μεθόδους καλλιέργειας ελαιόλαδου.
  • Η σύναψη συμβάσεων εργασίας ή έργου με οποιουσδήποτε φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και η οργάνωση και συμμετοχή σε κάθε μορφής επιστημονικά και ενημερωτικά προγράμματα, συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Η συμμετοχή της εταιρείας, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε ενέργειες κάθε είδους, που στοχεύουν στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης σχετικά με τις θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιόλαδου στην ανθρώπινη υγεία.
  • Η πιστοποίηση των επιμέρους συστατικών και θεραπευτικών ιδιοτήτων του παραγόμενου οπουδήποτε στον κόσμο ελαιόλαδου.